MenuLevensmiddelenkrant

Jumbo gaat in hoger beroep tegen Ageviewers

VEGHEL- Jumbo vindt het vonnis van de rechtbank inzake het Ageviewers-systeem ‘onbegrijpelijk’. De formule gaat in hoger beroep.

De rechter bepaalde woensdag dat Jumbo en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel een schadevergoeding aan de Hollandse Exploitatie Maatschappij (HEM), het bedrijf achter Ageviewers, moeten betalen. De partijen hebben volgens de rechter de Mededingingswet overtreden door het alcoholcontrolesysteem bewust buiten de deur te houden. Jumbo laat weten dat dat niet klopt: “We benadrukken dat Jumbo geheel zelfstandig tot haar afweging is gekomen om geen gebruik te maken van dit systeem. Jumbo heeft hierover op geen enkele wijze met andere supermarkten afspraken gemaakt”, aldus communicatieadviseur Claire Trügg.

Bewijs
De supermarktketen stelt dat HEM hiervoor ook geen enkel bewijs heeft aangeleverd en dat ook in een volgende zaak niet zal kunnen. “De rechtbank heeft de CBL Code ‘Verantwoorde Alcoholverkoop in de supermarkt’ en de CBL Campagne ‘Noggeen20’ nietig verklaard op grond van de Mededingingswet, omdat deze uitgaan van een leeftijdscontrole, waarbij toepassing van het Ageviewers-systeem zou worden uitgesloten. Wij vinden deze onderbouwing van de rechtbank onbegrijpelijk.” 

Bron: Levensmiddelenkrant