MenuLevensmiddelenkrant

Dijksma wijst op mogelijkheden minimumprijs voor vlees

DEN HAAG – Sharon Dijksma van Economische Zaken sluit een minimumprijs voor vlees niet uit. Dat zegt Dijksma in antwoord op Kamervragen.

De Vaste Commissie voor Economische Zaken stelde de staatssecretaris de vragen naar aanleiding van haar uitspraken op het bericht van Wakker Dier over de toename van het aantal kiloknallers. De staatssecretaris gaat in de brief, waarin zij antwoord geeft op de vragen, onder andere in op het feit dat er werd gesproken over prijsafspraken tussen supermarkten onderling. Iets wat volgens CBL absoluut niet aan de orde is omdat dit in strijd is met de mededingingsautoriteit. In dit geval moet er worden gekeken of deze regel kan worden aangepast vindt Dijksma. “De beleidsregel mededinging en duurzaamheid biedt marktpartijen meer duidelijkheid over hoe de Autoriteit Consument en Markt duurzaamheid meeneemt in haar beoordeling of een kartelafspraak is toegestaan, doordat voorbeelden worden gegeven van verschillende afspraken die wel en niet zijn toegestaan. Sommige afspraken, zoals het vaststellen van bepaalde technische standaarden, vallen niet onder het kartelverbod, maar afspraken rondom prijzen wel. Deze kunnen worden uitgezonderd van het kartelverbod als de voordelen van de afspraak opwegen tegen de nadelen”, luidt het antwoord van Dijksma.

Voedselveiligheid
Ook gaat de staatssecretaris in op de afspraken die supermarkten en overheid hebben gemaakt omtrent de standaarden voor vlees en ook geeft zij antwoord op de vraag waarom zij meteen na het publiceren van het bericht van Wakker Dier uitspraken deed over de toename van kiloknallers. Zo zei Dijksma dat het stunten van vlees moet worden uitgebannen en dat het een zorgelijke zaak is dat het aantal kiloknallers in supermarkten stijgt. Hierop zei de staatssecretaris het volgende: “In mijn reactie op het persbericht van Wakker Dier heb ik gesteld het een zorgelijke zaak te vinden dat het aantal kiloknallers in de supermarkten stijgt. Verschillende supermarkten hanteren aanbiedingen voor vlees, waarbij het product soms zeer voordelig in de winkelschappen wordt aangeboden. Deze strategie waarbij vlees als stuntartikel wordt gebruikt, vind ik onwenselijk. Dergelijke aanbiedingen kunnen leiden tot extra prijsdruk in de keten (onder meer boer en slachterijen), ik deel de zorg hierover. Daarnaast kan het gebruik van aanbiedingen van vlees een signaal zijn dat vlees een stuntartikel is, terwijl ik vind dat voor kwalitatief goed vlees, een redelijkeprijs moet worden betaald. Het moet niet worden gezien als een product waar termenals 'kiloknaller' en 'nog goedkoper' bij passen. Daar komt bij dat wanneer demarges te klein worden, er druk kan ontstaan om de grenzen van het wettelijk minimum op te zoeken, zowel in termen van dierenwelzijn als voedselveiligheid.”

Geloofwaardig
Op de vraag in hoeverre het onderzoek van Wakker Dier wetenschappelijk verantwoord is, laat de staatssecretaris weten geen enkele reden te hebben om te twijfelen aan de geloofwaardigheid van het onderzoek. Dijksma: “Ik waardeer het dat een organisatie als Wakker Dierop eigen initiatief de ontwikkelingen rond een maatschappelijk onderwerp als "kiloknallers" volgt en ter discussie stelt. Hoewel de resultaten van het onderzoek voor mij niet verifieerbaar zijn, heb ik geen aanleiding om te twijfelen aan de trendbreuk die Wakker Dier constateert.”

De staatssecretaris geeft aan nog deze maand de trendbreuk die Wakker dier heeft geconstateerd aan de orde te stellen in een gesprek met verschillende grote supermarktketens. Ook het CBL zal hierbij aanwezig zijn. Doel van het gesprek is om afspraken te maken over het uitbannen van stunten met vlees.  

Bron: Levensmiddelenkrant