MenuLevensmiddelenkrant

'Beperken koopzondagen past niet in regeerakkoord'

NIEUWVEEN - In de Eerste Kamer wordt dinsdag het wetsvoorstel behandeld dat beoogt het aantal koopzondagen drastisch te beperken. Dit wetsvoorstel past niet in het regeerakkoord dat de huidige situatie met koopzondagen wil behouden.

Dat vindt Detailhandel Nederland, dat er samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Consumentenbond voor pleit dat winkeliers en gemeenten zelf beslissen of, en zo ja hoeveel, koopzondagen er zijn. Zij vinden het wetsvoorstel verder een juridisch gedrocht, omdat de Raad van State eerder negatief heeft geadviseerd over dit wetsvoorstel. “Bovendien voldoet het niet aan de Europese regels. De Eerste Kamer heeft tot taak om de kwaliteit van de wetgeving te bewaken en zou alleen daarom al tegen het wetsvoorstel moeten stemmen”, aldus Detailhandel Nederland.

Inperking

Minister van Economische Zaken Verhagen (CDA) heeft tot ongenoegen van Detailhandel Nederland eerder aangegeven dat het wetsvoorstel om het aantal koopzondagen te beperken wél past in het regeerakkoord van CDA en VVD. “In het regeerakkoord is echter opgenomen dat ‘de huidige situatie op het gebied van koopzondagen blijft gehandhaafd’. Detailhandel Nederland stelt vast dat daar met dit wetsvoorstel geen sprake van is, want dit wetsvoorstel perkt de mogelijkheden voor koopzondagen juist drastisch in.”

Juridische bezwaren

Naast het feit dat het meningsverschil tussen de minister van Economische Zaken en de Europese Commissie nog steeds niet is opgehelderd, wijst Detailhandel Nederland ook op juridische bezwaren. “De Raad van State heeft gewezen op structurele problemen in het wetsvoorstel, zoals de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een gemeenteraadsbesluit. Bovendien lijkt volgens de minister de belangenafweging die gemeenten moeten doen op een milieu-effectrapportage.”

Bron: