MenuLevensmiddelenkrant

Goed resultaat EMTÉ, ondanks winstdaling Sligro

NIEUWVEEN - Groothandel en supermarktorganisatie Sligro heeft de winst vorig jaar behoorlijk zien dalen. Met name de groothandel kreeg wat tegenslagen te verwerken, zo blijkt uit de jaarcijfers. De supermarkten draaiden daarentegen wél goed.

Het bedrijfsresultaat van Sligro daalde in 2010 met 7,4 procent tot 91 miljoen euro. Bij de groothandelstak daalde het met 15 miljoen euro tot 78 miljoen. De organisatie wijdt de daling grotendeels aan het centraliseren van de bezorgdiensten in Noord-Holland. Het uitrollen en optimaliseren van dit project heeft volgens Sligro een effect van 10 miljoen euro. Naar eigen zeggen is er nu sprake van een ‘stabiele organisatie’.

De supermarkten van Sligro, EMTÉ, draaiden wel goed het afgelopen jaar. Het bedrijfsresultaat steeg met bijna 8 miljoen euro tot 13 miljoen euro. Voor het komende jaar verwacht het concern niet dat de markt verder zal afnemen. Het herstel zal echter langzaam zijn. Sligro spreekt van ‘pittige concurrentie’, maar hoopt de kosten in de hand te kunnen houden. CEO Koen Slippens: "Wij moeten constateren dat de consument nog steeds de hand op de knip houdt en erg prijsbewust is geworden, terwijl de economische omstandigheden en vooruitzichten daartoe niet echt aanleiding geven. Het zit dus vooral ‘tussen de oren’." De topman spreekt eveneens over sterk oplopende grondstofkosten voor voedsel. "Dit vertaalt zich geleidelijk in toenemende inkoopprijzen. Door scherpe prijsconcurrentie in onze beide afzetmarkten kunnen die maar moeilijk doorberekend worden. Daardoor ontstaat extra prijsdruk in de markt. "

Sligro ziet 2011 met vertrouwen tegemoet, al vindt het concern de huidige marktontwikkelingen 'te onzeker om concrete uitspraken te doen over de te verwachten resultaten'.Onder de streep hield het bedrijf 70 miljoen euro over. Dit is 5,5 procent minder dan een jaar eerder.

Bron: