MenuLevensmiddelenkrant

Wat als iedereen open gaat op zondag?

NIEUWVEEN - Weinig onderwerpen in de levensmiddelenbranche worden zo uitvoerig becommentarieerd als de zondagsopenstelling. De willekeurige toewijzing van vergunningen leidt tot een scheve marktverdeling, is het adagium in de branche.

Het feit dat op 1 januari de verscherping van de Winkeltijdenwet van kracht is gegaan, zal de discussie waarschijnlijk alleen maar verder op doen laaien. De branche en het gros van de ondernemers juichen zondagsopening toe. Economisch onderzoek naar zondagsopeningen onderschrijft voor een deel de positieve effecten. Het is goed voor de werkgelegenheid, omdat winkels langer personeel nodig hebben en het kan extra omzet genereren.

Maar wat verandert er aan de huidige patstelling met de aangescherpte wetgeving?

Niet zoveel. Het kabinet beoogt niet het aantal zondagsopeningen in te perken dan wel uit te breiden. Gemeenten zullen zich onder de nieuwe wet af moeten vragen of ze een substantiële en autonome aantrekkingskracht hebben op toeristen. Ook moet dit besluit worden onderbouwd en moet worden aangegeven welke belangen in welke mate hebben meegespeeld in de besluitvorming. Het argument dat het onduidelijkheid creëert binnen de deelgemeenten als de ene wel en de ander geen zondagsopenstelling krijgt toegekend, zoals gebeurde in Amsterdam, gaat door deze bepalingen niet meer op.

Hoe kan de huidige patstelling dan wel worden doorbroken? De oneigenlijke concurrentie wordt op deze manier niet verholpen.

De branche en ook ondernemers pleiten in dit kader voor een algehele zondagsopenstelling. De kans dat die er komt, is op dit moment echter niet zo groot, aangezien de wet decentraal wordt ingevuld. Zelfs als deze landelijke openstelling op zondag er komt, is het de vraag of de supermarkten er garen bij spinnen.

Hoezo?

Prof. dr. Elbert Dijkgraaf, hoogleraar empirische economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, zegt dat het vanuit economisch perspectief alleen lonend is om op zondag de winkel te openen zolang concurrenten dat niet doen of niet mogen vanuit gemeentelijk beleid. Hij is van mening dat als supermarkten allemaal op zondag open zouden zijn, het onlogisch is te verwachten dat de totale omzet van supermarkten zal stijgen.

Bij Levensmiddelenkrant zijn we benieuwd naar uw gedachten over dit onderwerp. Wat is volgens u het meest voor de hand liggende scenario als alle supermarkten open gaan op zondag? Mail uw reactie naar m.kox@levensmiddelenkrant.nl

Bron: