MenuLevensmiddelenkrant

Meer omzet en verkopen supermarkten

NIEUWVEEN - De omzet van supermarkten was in april 2011 maar liefst 6,2 procent hoger dan vorig jaar. Deze toename kan vooral worden toegerekend aan de volumegroei van iets meer dan 4 procent, blijkt uit cijfers van het CBS.

De prijsstijging bedroeg 2 procent. De detailhandel heeft in april 3,4 procent meer omgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is voornamelijk toe te schrijven aan een toename van de prijzen, die 2,5 procent hoger waren. Het volume groeide met bijna  procent. Ook na correctie voor koopdagen blijft er sprake van een lichte groei van het volume.

De tankstations behaalden door prijsstijgingen 7,1 procent meer omzet.

Bron: CBS