MenuLevensmiddelenkrant

Crisisteam EHEC van Productschap opgeheven

NIEUWVEEN - Het Crisisteam EHEC van het Productschap Tuinbouw is opgeheven. Dat is vanochtend besloten in het overleg van het team, dat de afgelopen maanden vrijwel wekelijks bijeen kwam. Het crisisteam besloot te starten met een evaluatie van de aanpak van de EHEC crisis.

De opheffing is niet een signaal dat alle problemen zijn opgelost. De organisaties blijven hiervoor verder werken aan benodigde maatregelen. De komende periode zal het PT met betrokken organisaties en instanties de aanpak van het crisismanagement evalueren. Die evaluatie richt zich deels op de uitwisseling van informatie met en binnen de sector, tussen sectororganisaties en relevante overheidsinstanties en met de media. Ook maatregelen die de sector zelf nam (o.m. voedselveiligheid en marktmaatregelen) en afstemming ervan met maatregelen van de overheden komt aan bod.

In het Crisisteam EHEC stemden de organisaties DPA (telersverenigingen), Frugi Venta (handel), LTO (telers), Groenten Fruitbureau, ministerie van EL&I en het PT de gezamenlijke aanpak van de crisis door de groentesector af. Dat gebeurde sinds 24 mei jl. de eerste signalen uit Duitsland kwamen dat daar mensen besmet waren geraakt met de EHEC-bacterie en dat onderzoekers een relatie legden met het eten van vervuilde groenten.

Vanaf het begin nam de sector in gezamenlijkheid diverse initiatieven om duidelijk te maken dat voor Nederlandse groentesector hygiëne topprioriteit heeft en dat Nederlands product schoon is en veilig te consumeren. Deze stelling werd met eigen monstername en onderzoek op EHEC onderstreept. Nu zijn de voornaamste aandachtspunten verbetering van de afzetstructuur en promotie. Begin deze week besloot de sectorcommissie Groenten en fruit van het PT aan die activiteiten respectievelijk 180.000 euro voor dit jaar en 1,8 miljoen euro voor de jaren 2012 t/m 2014 bij te dragen.

Bron: Productschap Tuinbouw