MenuLevensmiddelenkrant

'Na overval ook nog schade betalen is zuur'

NIEUWVEEN - Een supermarktmedewerker die na een overval financieel verhaal haalt bij z’n werkgever, heeft het gelijk van de rechter aan z’n zijde. Zuur, oordeelt Het Vakcentrum.

De kantonrechter in Enschede verplichtte een door een overval geplaagde ondernemer onlangs tot het betalen van een vergoeding aan zijn caissière. De rechter oordeelde dat de werkgever in zo’n situatie te allen tijde zorgplicht heeft ten aanzien van zijn werknemers.
 
Het Vakcentrum vindt het evenwel ‘zuur’ dat de ondernemer moet opdraaien voor de psychische schade of inkomstenderving, terwijl hij part noch deel heeft aan de oorzaak. Beter is wanneer werkgever en werknemer samen naar een oplossing zoeken. De belangenorganisatie voor zelfstandig ondernemers in de detailhandel zet daarom drie alternatieve vergoedingsmogelijkheden op een rij:

1. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven keert schadevergoedingen uit van maximaal 9.100 euro smartengeld en 22.700 euro voor materiële schade. De vergoeding geldt onder meer als compensatie voor inkomensverlies. De aanvraag kan worden ingediend wanneer de dader zowel bekend als onbekend is.

2. Als de dader bekend is kan in overleg een claim worden neergelegd bij de overvaller.

3. Sinds dit jaar is een voorschotregeling van kracht voor natuurlijke personen. De overheid betaalt de schadevergoeding die is bepaald door de rechter en verhaalt deze vervolgens op de dader. Dat bespaart het slachtoffer een jarenlange incassoprocedure.

Bron: Levensmiddelenkrant