MenuLevensmiddelenkrant

Gulpener Bierbrouwerij blijft familiebedrijf

GULPEN - Jan-Paul Rutten, zoon van Paul Rutten, zal in 2015 het directeurschap van de Gulpener Bierbrouwerij overnemen van John Halmans. De zelfstandigheid en het familiale karakter van de brouwerij zijn hiermee veiliggesteld.

Jan-Paul heeft in 2011 zijn opleiding tot chirurg afgerond en werkt momenteel met zijn vrouw Alice als chirurg op vrijwillige basis in Nepal. Zij keuze voor het directeurschap van de brouwerij kwam voor velen dan ook als een aangename verrassing. Jan-Paul geeft zelf aan van af zijn vroege jeugd zich nauw betrokken te hebben gevoeld bij het familiebedrijf. De afgelopen jaren is door o.a. zijn aandeelhouderschap en aanwezigheid bij de Raad van Commissarissen de passie voor het merk en het bedrijf Gulpener alleen maar gegroeid. Zo ver, dat hij nu heeft besloten zijn baan als chirurg op te zeggen om zijn hart te volgen en voor ‘zijn’ brouwerij te gaan werken.

Alvorens Jan-Paul heeft besloten deze keuze te maken, heeft een zwaar assessment uitgewezen dat hij voor deze functie geschikt is. Aansluitend op de positieve uitkomst van dit assessment volgt Jan-Paul een uitgebreid inwerk- en bijscholingsprogramma voor hij de leiding zal overnemen. Als alles volgens plan verloopt zal John Halmans op 1 januari 2015, na meer dan 46 dienstjaren, terugtreden als algemeen directeur.

FOTO: Paul Rutten, Jan Paul-Rutten en John Halmans (van links naar rechts).

Bron: Levensmiddelenkrant.nl