MenuLevensmiddelenkrant

Aparte stichting voor controle Beter Leven kenmerk

NIEUWVEEN - Om te voorkomen dat de controle rondom het Beter Leven kenmerk de Dierenbescherming teveel mankracht kost, heeft de organisatie een aparte stichting opgezet. De uitvoeringskosten van de stichting worden per 1 april dit jaar doorberekend aan het deelnemende bedrijfsleven.

De circa zeshonderd bedrijven die zijn aangesloten bij het Beter Leven kenmerk hebben daar onlangs een brief over gehad. Het zijn vooral uitvoerende activiteiten die in de nieuwe stichting worden ondergebracht. De criteria en het beleid rondom het Beter Leven kenmerk blijft in handen van de Dierenbescherming zelf. Vanzelfsprekend heeft de stichting geen winstoogmerk en wordt deze dan ook zo compact mogelijk gehouden, vertelt Niels Dorland, woordvoerder bij de Dierenbescherming. “In eerste instantie zullen er vijf mensen aan het werk gaan.”

Lees meer op pagina 11 in de Levensmiddelenkrant van 3 februari

Bron: Levensmiddelenkrant.nl