MenuLevensmiddelenkrant

Winst Vion in 2011 onder druk

NIEUWVEEN - Vion Food Group heeft in 2011 een stijging van de totale omzet gerealiseerd met 7procent naar 9,5 miljard euro. Tegelijkertijd stonden de resultaten zwaar onder druk, zo laat de voedingsmiddelenproducent weten.

Het bedrijfsresultaat daalde met 53 procent naar 90 miljoen euro. Het resultaat na belastingen is uitgekomen op 14 miljoen euro. Ceo en bestuursvoorzitter Uwe Tillmann: “Vion heeft in 2011 een hoge inkoopprijs betaald voor varkens en runderen. Die hebben we onder de huidige economische omstandigheden in de afzetmarkten van VION Food helaas onvoldoende kunnen doorberekenen. Het gevolg is dat we in 2011 te magere en daarmee teleurstellende financiële resultaten hebben geboekt”. Vion Ingredients presteerde naar verwachting in een uitdagende markt maar onder het niveau van 2010, zo blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag. Vion heeft de ontwikkeling en realisatie van concepten met toegevoegde waarde met succes voortgezet en blijft investeren in de markt. Het realiseren van duurzame partnerschaprelaties met klanten staat onverminderd centraal in de meerjarenstrategie ‘Balancing the Future’.

Competitief
Vion Food Group zegt de groeiende marktvraag naar vlees en voeding uit de BRIC-landen goed te hebben beantwoord. De thuismarkten Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk waren voor VionFood zeer uitdagend en zetten de resultaten zwaar onder druk. De stagnerende economie en terughoudende consumentenbestedingen spelen hierbij een duidelijke rol. De markt van varkensvlees is opnieuw zeer competitief gebleken. De noodzakelijke stijging van de inkoopprijzen kon slechts beperkt in de verkoop worden doorberekend, mede door de onbalans tussen vraag en aanbod. Ook de rundvleesactiviteiten stonden onder druk. Naast het verder investeren in innovatieve producten blijft kostenreductie noodzakelijk om een gezond rendement te kunnen behalen. Oerlemans Foods, producent van vriesverse aardappel-, groenten- en fruitproducten, heeft de afzet buiten Europa verder ontwikkeld. De markt in West Europa was stabiel en Oost Europa groeide licht.

Bron: Levensmiddelenkrant.nl