MenuLevensmiddelenkrant

Pluimveesector en CBL praten over 'Kip van Morgen'

NIEUWVEEN – De pluimveesector gaat met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) op korte termijn om tafel om alle wensen voor duurzame kip in kaart te brengen. Pluimveehouders willen zich voorbereiden op het plan van supermarkten om in 2020 enkel duurzaam vlees te verkopen.

Het Productschap Pluimvee & Eieren noemt dit ‘de Kip van Morgen’. Dit najaar komt de pluimveesector nog met een invulling van de eisen voor duurzame kippenvlees. De uitdaging zit hem volgens het Productschap in het borgen van dierenwelzijn, een veilig product en een rendabele productiewijze met een lage milieudruk.

Bron: Levensmiddelenkrant