MenuLevensmiddelenkrant

'Generieke tabaksverpakking wél effectief'

AMSTERDAM – De inzet van generieke verpakkingen voor tabaksproducten is wel een effectieve maatregel om het roken terug te dringen.

Dat stellen Michel Rudolphie (directeur KWF Kankerbestrijding) en Onno van Schayck (voorzitter Nederland Rookvrij) vandaag in Trouw. Zij reageren op uitlatingen die Wagner Erne, managing director van Philip Morris Benelux eerder in het dagblad deed.
Volgens Erne is het goed dat tabaksproducten streng worden gereguleerd, maar zal de industrie zich verzetten tegen maatregelen ‘die in onze ogen niet effectief bijdragen aan de volksgezondheid, of waarvan het effect op z’n best speculatief is’. Als voorbeeld van zo’n ineffectieve maatregel haalde Erne onder meer het invoeren van plain packaging aan. Rudolphie en Van Schayck vinden dat plain packaging (alle merken in een generieke verpakking met dezelfde kleur, letter en lay-out) juist zeer goed werkt om het aantal rokers terug te dringen. Fabrikanten hebben dan immers geen marketinginstrument meer om een tabaksproduct aantrekkelijk te maken. “Dat deze maatregel helpt om de verkoop van tabaksproducten te verminderen, blijkt wel uit het heftige verzet van de industrie”, zo schrijven Rudolphie en Van Schayk in Trouw. In de internationale wereld van tabaksontmoediging ziet men het zo: hoe harder de tabaksindustrie schreeuwt, hoe effectiever een maatregel is.

Bron: Trouw