MenuLevensmiddelenkrant

Supermarktfonds benoemt commissarissen

 NIEUWVEEN – Supermarktfonds.nl heeft drs. Martijn Burghout MRICS en prof.dr. Arco van de Ven RA benoemd als lid van de Raad cab Commissarissen.

Daarnaast zijn de heren drs. Tie Liebe en drs. Robert Grakist RA benoemd als lid van de Beleggingscommissie. Met deze benoemingen zijn alle officiële organen in het fonds formeel geïnstalleerd. Supermarktfonds.nl heeft de ambitie om nog dit jaar voor ca. 30 miljoen euro aan supermarktvastgoed te verwerven. Beheerder van het fonds is drs. Jan Emmens namens Heeneman & Theelen.

Supermarktfonds.nl werd in december opgericht met het doel de positie van ondernemers te verstevigen door meer supermarktvastgoed in handen zelfstandig ondernemers te krijgen.

Bron: Levensmiddelenkrant