MenuLevensmiddelenkrant

WW korter, meer gehandicapten in dienst

NIEUWVEEN - De maximale WW-duur wordt verkort van ruim 3 naar 2 jaar terwijl de WW-premie omhoog gaat. Dat staat in het regeerakkoord dat Diederik Samsom en Mark Rutte maandag naar buiten brachten.

De WW wordt medio 2014 verkort tot 24 maanden, waarvan 12 maanden uitkering van het normale loon, gevolgd door 12 maanden uitkering van het minimumloon. Nu krijgen werklozen nog 38 maanden een uitkering. Het plan om maximaal de eerste zes maanden te verhalen op de werkgever, waar het Vakcentrum tegen ageerde, gaat niet door. Per 2014 gaan de WW-premies wel structureel met 1,3 miljard omhoog. Deze lastenverzwaring voor werkgevers wordt gecompenseerd door lagere ontslagvergoedingen en omgezet in een budget ten bate van scholing en werk-naar-werktrajecten, zo schrijft het regeerakkoord voor.

Quotum
Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn gematigd positief, zeggen de partijen tegen het Financieele Dagblad. De lastenverzwaringen zijn volgens de organisaties evenwichtig en het is goed dat de overheidsfinanciën worden aangepakt. Over het quotum arbeidsgehandicapten zijn de groepen minder tevreden, dit is volgens hen verkeerd en onwerkbaar.

Bron: Het Financieele Dagblad/Levensmiddelenkrant