MenuLevensmiddelenkrant

EMTÉ levert Sligro minder winst op

VEGHEL - De supermarktactiviteiten van Sligro, bestaande uit circa 130 vestigingen van EMTÉ, leverden minder winst op dan vorig jaar, zo blijkt uit de donderdag gepubliceerde jaarcijfers over 2012. Omdat ook de groothandelstak minder presteerde leverde dit Sligro een flinke winstdaling op.

De winst over het boekjaar bedroeg bijna 70 miljoen miljoen euro. Dit is een afname van bijna 9 miljoen euro (of 11,1 procent) ten opzichte van 2011. Zoals op 2 januari 2013 bericht, bedroeg de omzet over 2012 2.467 miljoen euro, een toename van 1,9 procent. In de tak Foodservice (de groothandelsactiviteiten) daalde de operationele winst met 12 miljoen tot 86 miljoen. Bij Foodretail (de supermarkten) was de krimp nog aanzienlijke sterker met een daling van 3 miljoen tot 4 miljoen euro.

Goede basis
Bij Foodretail vormt prijs- en actiedruk daarvan de belangrijkste reden. De afname van het bedrijfsresultaat is volledig veroorzaakt door de ontwikkeling in de eerste helft van 2012, zo laat Sligro in een persbericht weten. “De tweede helft liet immers een verbetering zien van 2 miljoen euro tot 3 miljoen euro, ondanks een afname van de overige bedrijfsopbrengsten en de pittige marktomstandigheden. Deze significante verbetering is een goede basis voor verder herstel.”

Reactie Slippens
Koen Slippens, directievoorzitter: “Ondanks moeilijke economische omstandigheden slaagde Sligro Food Group er in de loop van 2012 beter in de gevolgen daarvan te beperken. De huidige economische ontwikkelingen vragen om verandering en daadkracht. Het zal ook in 2013 niet gemakkelijk worden, maar de ommekeer die wij in de loop van 2012 hebben doorgemaakt geeft veel energie voor de koers en de uitdagingen in het voor ons liggende jaar. Wij zijn direct of indirect afhankelijk van de bestedingen door consumenten in Nederland. Door de economische omstandigheden en het lage consumentenvertrouwen staan die onder druk en wij verwachten niet dat daarin verbetering zal optreden in 2013, mede als gevolg van overheidsmaatregelen. Er is bovendien sprake van een behoorlijke voedselinflatie en de volumes staan enigszins onder druk. Wij verwachten dat de volumes in de foodretailmarkt hooguit stabiel zullen zijn, maar dat het full servicesegment meer zal merken van de economische omgeving.

Niet gerealiseerd
Sligro Food Group heeft de balans opgemaakt van het in 2009 aangekondigde Masterplan Foodretail. De daaruit voortvloeiende rendementsdoelstellingen zijn niet gerealiseerd. “Sligro Food Group ziet echter ruime mogelijkheden om het rendement van Foodretail de komende jaren substantieel te verbeteren als gevolg van maatregelen op het gebied van omzet, brutowinst en kosten welke in het meerjarenplan 2013-2015 zijn uitgewerkt.”

Lees ook:
 Sligro: geen directeur foodretail voor EMTÉ
Groothandels Sligro delen mee in malaise
Van Oers bezorgt Sligro tientallen miljoenen

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops