MenuLevensmiddelenkrant

Middenstand wil dat provincie hypermarkt verbiedt

STEENWIJK – Winkeliers uit Steenwijk roepen de hulp in van de provincie Overijssel bij hun verzet tegen de komst van een hypermarkt langs de A32.

Volgens de advocaat van de winkeliers, die vrezen voor een leegloop van de Steenwijkse binnenstad, zijn de bouwplannen in strijd met provinciaal beleid. Hij wijst daarbij in dagblad De Stentor op de Omgevingsverordening Overijssel uit 2009, waarin bestemmingsplannen geen ruimte laten voor de vestiging van nieuwe weidewinkels. Ook de Winkelatlas Overijssel, een provinciaal rapport van vorig jaar, zou de komst van 30 duizend vierkante meter aan nieuwe winkels in een buitengebied afwijzen.

Jumbo
Focus Retail Development kreeg in februari van de gemeente Steenwijk een vergunning voor de bouw van het retailpark aan de A32. Het bedrijf zei destijds tegen Levensmiddelenkrant dat er overeenstemming is met Jumbo die in het complex een mega-super wil inrichten.

Bron: De Stentor