MenuLevensmiddelenkrant

'Ontruiming Kippersluis nog geen gelopen race'

UTRECHT – “Dat de door de rechter opgelegde ontruiming volgende maand door zal gaan, is nog allerminst zeker”, zegt Kippersluis-pleiter Kees Kan. De franchise-advocaat zoekt, samen met de ondernemers, koortsachtig naar een oplossing voor hun met sluiting bedreigde supermarkt.

Hoewel de uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem dinsdag -inzake de ontruiming van het winkelpand aan de Biltstraat in Utrecht door pandeigenaar Elzas- weinig tot geen ruimte lijkt te laten voor een alternatief, hopen Kan en Kippersluis alsnog het tij te keren. In een interview met Levensmiddelenkrant zegt Kan: “Wij onderzoeken nu alles opties die we hebben. Daarbij sluiten we niets uit.”

Hoge raad
De advocaat zegt sowieso bij de Hoge Raad in cassatie te gaan, maar beseft dat dit verzoek niet binnen een maand afgehandeld zal zijn. “Dat zal lastig worden ja, maar er zijn wellicht meer reële opties die we kunnen inzetten.” Kan wil niet specifiek ingaan op deze opties. “Maar nogmaals, wij sluiten niets uit. Wij hebben zeker tien zwaarwegende en steekhoudende argumenten om de vreemde gang van zaken in deze rechtzaak mee te pareren. Het is natuurlijk absurd dat mijn cliënten diverse eerdere rechtzaken tegen Jumbo met glans hebben gewonnen en nu compleet met lege handen dreigen te staan. Jumbo heeft ons inziens een wanprestatie geleverd doordat zij de hoofdverhuurverplichting geschonden hebben. Dat is een van de belangrijke pijnpunten.”

Onbekend
Hij legt uit: “Dat in de hoofdhuurovereenkomst is opgenomen dat Jumbo, danwel Super de Boer alleen mocht onderverhuren (de zogenaamde “onderverhuurclausule”) aan een aan haar gerelateerde franchiseonderneming was Kippersluis niet bekend”, stelt Kan. “Dat is voor het eerst medegedeeld aan Kippersluis door Elzas op 26 oktober 2011, zijnde 5 dagen voor de opening als Kippersluis supermarkt!”

Kort geding
Nadat Kippersluis vervolgens aan zowel Elzas als Jumbo om opheldering had gevraagd over de onderverhuurclausule hebben beiden geweigerd Kippersluis te voorzien van een kopie van de hoofdhuurovereenkomst waarin de betreffende bepaling stond, zegt Kan. “Pas nadat Kippersluis een kort geding had aangespannen bij de rechtbank ontving zij een kopie van de hoofdhuurovereenkomst eind november 2011.”

Geweigerd
De rechtbank den Bosch heeft in haar eindvonnis van 6 juli 2011 al definitief geoordeeld dat kippersluis niet verplicht kon worden door Jumbo om over te stappen naar C1000, legt Kan uit. “Kippersluis had – gegeven het feit dat de samenwerkingsovereenkomst door Jumbo juist om die reden wel was opgezegd tegen 1 november 2011 – het volste recht om met andere partijen in zee te gaan.” Jumbo/Super de Boer hebben Kippersluis echter altijd de Jumbo formule geweigerd, stelt Kan zelfs. “Pas nadat hen duidelijk werd dat Kippersluis niet verplicht was tegen haar zin in mee te werken aan een overgang naar C1000 is men achteraf alsnog Jumbo gaan aanbieden. Dit was echter in zodanig laat stadium dat aanbod voor kippersluis een gepasseerd station was. In meerdere vonnissen is ook expliciet geoordeeld dat de Jumbo formule veel te laat is aangeboden. Er is dus geen sprake van dat Jumbo diverse reële opties heeft geboden aan Kippersluis om tot een oplossing te komen.”

Tekengeld
De franchise-advocaat denkt dat het uiteindelijk vooral om geld draait bij dit conflict en dat het hoge tekengeld dat retailorganisaties voor A-locaties -zoals de Biltstraat- aan verhuurders betalen, een forse rol speelt op de achtergrond.

Lees vrijdag in een follow-up meer over de zaak Kippersluis versus Jumbo en verhuurder Elzas via Levensmiddelenkrant.nl

Bron: Levensmiddelenkrant