MenuLevensmiddelenkrant

Productschap MVO gaat privaat

ZOETERMEER - Het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO) wordt geprivatiseerd. Het is daarmee het eerste productschap dat de omslag maakt van een publiekrechtelijke organisatie naar een privaatrechtelijke ketenorganisatie.

Het kabinet besloot vorig jaar definitief dat de gesubsidieerde productschappen moeten worden opgeheven. Het productschap MVO is echter niet opgeheven, maar is sinds dinsdag een privaatrechtelijke vereniging, opgericht door de bedrijven die plantaardige en dierlijke oliën en vetten winnen en verwerken tot onder meer food. “Deze bedrijven spreken hiermee het vertrouwen uit in de manier waarop MVO de belangen van de keten behartigt”, aldus de organisatie. Doel van de nieuwe organisatie is het bijdragen aan een duurzame en internationaal concurrerende keten. Voorlichtingsactiviteiten en campagnes vormen een belangrijke taak van de nieuwe organisatie.

Industrie
De oliën- en vettenindustrie is een van de grootste agrarische sectoren in Nederland met een omzet van 6 miljard euro. De nieuwe MVO-organisatie vertegenwoordigt 95 procent van de omzet van de keten en verenigt bedrijven uit alle onderscheiden schakels van de keten. Transport- en opslagbedrijven zijn nu ook aangesloten evenals dienstverleners aan de keten.

Personen
Tot voorzitter van het bestuur is benoemd Loek Favre, COO van IOI Loders Croklaan, producent van plantaardige oliën en vetten met locaties in Wormerveer en Rotterdam. Tot directeur is benoemd de heer Frans Claassen, voorheen secretaris van het productschap MVO. De overige leden hier

1 januari 2014 worden de productschappen opgeheven. Ook de akkerbouwsector wil een eigen brancheorganisatie oprichten. Het productschap Tuinbouw heeft het pand te koop gezet.

Bron: Levensmiddelenkrant