MenuLevensmiddelenkrant

Oerlemans weer in gesprek met telers

NIEUWVEEN – Fabrikant Oerlemans Foods gaat opnieuw met de telers in gesprek over de aangepaste inkoopvoorwaarden. Telers waren boos dat Oerlemans de betalingstermijn had opgerekt.

Woensdag klaagden de telers hierover. Ze ontvingen van LTO een oproep om niet akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen die Oerlemans Foods deed. Het bedrijf wil de betalingstermijn van 60 dagen met nog eens twee weken oprekken.

Reactie Oerlemans Foods
De directie van Oerlemans Foods zegt in een reactie dat het is geschrokken van de reactie van de telers en de verschillende publicaties over voorgestelde aanpassingen in onze inkoopvoorwaarden. “Oerlemans Foods heeft over deze aanpassingen op 15 juli vooroverleg gevoerd met een vertegenwoordiging van betrokken telers. Tijdens dit proces is door hen begrip getoond voor de voorgenomen aanpassingen. Desalniettemin zijn wij opnieuw in gesprek getreden met de vertegenwoordiging van de telers om tot een oplossing te komen en bekijken wij opnieuw de voorgestelde aanpassingen.”

Bron: Levensmiddelenkrant