MenuLevensmiddelenkrant

CBL positief over groeiperspectief in Regeerakkoord

LEIDSCHENDAM - Het CBL is positief over de verwachte groei, de verduurzaming en de versterking van de economie in het na ruim 200 dagen gepresenteerde Regeerakkoord.

Volgens het CBL schept het Regeerakkoord zowel voor bedrijven als voor burgers en consumenten duidelijkheid. “Dit geeft de consument vertrouwen, waardoor de samenleving van binnenuit wordt versterkt. Supermarkten staan midden in de samenleving en leveren vanuit deze positie een bijdrage,” benadrukt Marlissa van der Kamp, communicatie-adviseur van het CBL.

Geen belastingloket
Het CBL reageert op een aantal relevante maatregelen in het Regeerakkoord, zoals de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9%. Van der Kamp: “Boodschappen worden hierdoor jaarlijks 1 miljard euro duurder voor de consument. Het CBL vindt dat de kassa van de supermarkt geen belastingloket mag zijn en is tegen kunstmatig duurder maken van de eerste levensbehoefte van iedereen, eten en drinken.”

Opdrijving kosten
Het CBL vindt dat de in het Regeerakkoord vastgelegde kilometerheffing voor vrachtwagens alleen de kosten opdrijft. “Supermarkten moeten beleverd blijven worden”,  benadrukt Van der Kamp. “Veel milieuvriendelijker is het als files vermeden kunnen worden door gebruik van busbanen en belevering buiten de venstertijden, door schone en stille vrachtwagens.”

Voedselbanken
Van der Kamp is erg te spreken over het feit dat supermarkten en horeca meer ruimte krijgen om voedseloverschotten aan Voedselbanken te doneren. “Alle supermarktorganisaties doneren structureel aan Voedselbanken en hebben verder tal van activiteiten om voedselverspilling tegen te gaan. Weggooien van eetbaar voedsel is zonde en is het laatste wat je doet.”

Verscherpt NVWA-toezicht
Over de geplande verscherping van het NVWA-toezicht om het dierenwelzijn en de voedselveiligheid te borgen en de reputatie van de Nederlandse agrofoodsector te beschermen, is Van der Kamp ook enthousiast. “De NVWA wordt doorgelicht op kosteneffectiviteit en efficiëntie. Het CBL is voorstander van een sterke autoriteit op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid.”

Bron: Levensmiddelenkrant