MenuLevensmiddelenkrant

Veel duurzame cacao in supermarktproducten

DEN HAAG - In totaal 86 procent van de cacao in levensmiddelen voor de supermarkt is duurzaam en vrijwel allemaal volledig erkend op dit gebied.

Dit komt naar voren uit een enquête die het CBS eind 2016, begin 2017 heeft uitgevoerd naar het verbruik van duurzaam gecertificeerde cacao door Nederlandse cacaoverwerkende bedrijven. Deze enquête is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Goed beeld
Van alle levensmiddelen is onder meer onderzocht via welke verkoopkanalen deze bij consumenten terechtkomen. In totaal 70 procent van alle cacao die de onderzochte bedrijven in 2016 in levensmiddelen verwerkten, werd geëxporteerd. Een kwart hiervan kwam in Nederlandse supermarkten terecht. Ongeveer 60 procent van alle eindproducten die in de supermarkt te vinden zijn, komt van bedrijven die aan de enquête deelnamen. Volgens het CBS geven zij hiermee een goed beeld van de inkoop en het verbruik van (duurzame) cacao.

De enquête toont aan dat een steeds groter percentage van de cacao die Nederlandse cacaoverwerkende bedrijven inkopen, erkend duurzaam is gecertificeerd. Dit aandeel nam toe van 21 procent in 2014 naar 30 procent in 2016. De aan de enquête deelnemende bedrijven verwerken naar schatting 85 tot 95 procent van de totale hoeveelheid cacaobonen en 45 tot 55 procent van de totale hoeveelheid cacaomassa, -boter en -poeder in Nederland. 8 op de 10 bedrijven geeft aan cacao met een duurzaamheidskeurmerk in te kopen. Hiervan ging het bij 60 procent om cacao met een erkend keurmerk op dit gebied.

Belangrijke importeur
In Nederland werden in 2016 600 miljoen kilo cacaobonen en 100 miljoen kilo cacaoproducten voor verwerking ingekocht. Nederland is een belangrijke importeur van cacaobonen. Ons land importeert een vijfde van de cacaobonen die op de wereldmarkt komen. Enkele grote bedrijven verwerken de geïmporteerde cacaobonen tot halfproducten als cacaomassa, -boter en -poeder. Het grootste deel van deze halfproducten wordt geëxporteerd. Chocoladeproducenten, bakkerijen en andere voedingsmiddelenfabrikanten verwerken het overige deel tot eindproducten. Hiervan is ook een deel bestemd voor de export. Het aandeel ingekochte cacao dat erkend duurzaam is gecertificeerd, verschilt sterk per bedrijfstak. Bij de bedrijven die cacaobonen verwerken tot halfproducten zoals cacaomassa, cacaoboter en cacaopoeder was dat in 2016 bijna 30 procent. Bij de chocoladeproducenten en bakkerijen was dit ongeveer 45 procent. Vooral grotere bedrijven kopen erkend duurzame cacao in. Van de Nederlandse bedrijven die cacao verwerken tot levensmiddelen gaf 27 procent aan dat zij in 2016 uitsluitend erkend duurzaam gecertificeerde cacao inkochten.

Bron: Levensmiddelenkrant