MenuLevensmiddelenkrant

Pick & Mix-promoties effectief in vers

ZALTBOMMEL - Pick & Mix-promoties in de supermarkt zijn de meest succesvolle promoties om de markt te verruimen en daadwerkelijk volumegroei te realiseren voor de hele verscategorie.

Tot deze conclusie komt de Universiteit van Tilburg op basis van onderzoek aan de hand van diepgaande versgegevens van IRI. Bij Pick & Mix-promoties mogen consumenten een combinatie van verschillende producten kiezen voor een vaste prijs. Vooral in verscategorieën wordt deze promotievorm steeds vaker toegepast. De Tilburgse universiteit onderzocht de effectiviteit van deze vorm. In het onderzoek is de effectiviteit van prijskortingen, meerstuksaanbiedingen en Pick & Mix- promoties geanalyseerd voor drie verscategorieën: groente, fruit en vlees. Er is gekeken naar het effect op de producten die in de aanbieding waren en naar het effect op de gehele categorie. “Voor de categorie vlees blijkt dat de promoties wel leiden tot een volumestijging van de producten die in promotie zijn, maar geen van de onderzochte promotievormen leidt tot een volumegroei van de hele categorie vlees”, verduidelijkt Jessy Hommen die het onderzoek bij IRI uitvoerde namens de universiteit.

Verschuiving
De promoties leiden enkel tot een verschuiving van het aankoopmoment en tot een verschuiving binnen vleessoorten. In tegenstelling tot vlees, leiden Pick & Mix-promoties met groente en fruit juist wél tot een volumegroei voor de totale categorie. Verder blijkt uit het onderzoek dat binnen deze promoties zowel de keuze- als de aankoophoeveelheid de effectiviteit beïnvloedt. De hoogste effectiviteit wordt behaald met een zo laag mogelijke aankoophoeveelheid en zo veel mogelijk keuze.

Bron: Levensmiddelenkrant