MenuLevensmiddelenkrant

Nieuw kabinet maakt einde aan productschappen

NIEUWVEEN – Het nieuwe VVD-PVDA-kabinet maakt een definitief einde aan de productschappen. Dat blijkt uit het nieuwe regeerakkoord.

Het besluit om de productschappen op te heffen loot in de pas met de wens van de meerderheid in de Tweede Kamer. Het huidige kabinet had echter nog geen definitief besluit genomen. De VVD en PvdA hebben dit nu wel gedaan. IN het regeerakkoord staat de de publieke taken van de schappen onder het ministerie van Economische Zaken komen te vallen.

Promotie
De productschappen doen nu nog veel aan voorlichtings- en promotieactiviteiten en belangenbehartiging, maar moeten zich van het kabinet gaan richten op kerntaken, zoals het voorkomen van dierziekten en het opstellen van kwaliteitseisen. Bedrijven en ondernemers kunnen ervoor kiezen de overige taken voor eigen rekening uit te voeren of onder te brengen bij een brancheorganisatie, aldus het regeerakkoord.

Samenvoegen
Vooruitlopend op het kabinetsbesluit heeft een aantal productschappen al besloten meer samen te werken. Deze week al worden de uitvoerende afdelingen van zes productschappen samengevoegd in een hoofdkantoor in Zoetermeer. De nieuwe organisatie krijgt de naam Medebewindorganisatie Productschappen, en vervangt taken van de productschappen Zuivel, Tuinbouw, Vee en Vlees, Pluimvee en Eieren, Vis en het hoofdproductschap Akkerbouw. De productschappen Dranken, Margarine, Vetten en Oliën vallen buiten het initiatief, meldt De Telegraaf.

Bron: Levensmiddelenkrant