MenuLevensmiddelenkrant

Yelly Weidenaar (links) en Sophie Geerts-Jaspers 

Lidl zet in op diversiteit en meer vrouwen in top

HUIZEN – Met het Charter 'Talent naar de Top’ zet Lidl in op meer diversiteit en minimaal 30% vrouwen in leidinggevende posities.

Sophie Geerts-Jaspers (directeur HR van Lidl Nederland) en Yelly Wardenaar (directeur Talent naar de Top) ondertekenden hiertoe het Charter ‘Talent naar de Top’.

Betere werkcultuur
De supermarktketen is van mening dat een medewerkersbestand dat wordt gekenmerkt door diversiteit, bijdraagt aan een betere werkcultuur en uiteindelijk tot beter resultaat. Inzetten op diversiteit en gelijke kansen is daarom een bewuste. Hierbij is diversiteit een breed begrip dat onder meer gaat over verhoudingen man/vrouw, cultuur en leeftijd. Wat betreft het Charter ‘Talent naar de Top’ ligt de focus op m/v diversiteit.

Eerste supermarkt
Bij Lidl wordt momenteel 20% van de leidinggevende posities, in de top en subtop, ingevuld door een vrouw. Met het ondertekenen van het Charter gaat Lidl de ambitie aan om dit percentage in drie jaar tijd te laten stijgen naar minimaal 30%. Lidl is de eerste supermarktketen die het Charter ondertekent.

Maximale kracht
“Diversiteit is vooral de kracht van een team maximaal benutten. Van elkaar leren, juist omdat je anders bent. Je hiervoor openstellen en elkaars verschillen respecteren. Zo kun je elkaar aanvullen en samen nóg beter worden”, aldus Geerts-Jaspers. Weidenaar is trots dat Lidl als eerste supermarktketen het Charter Talent naar de Top heeft ondertekend. “Hiermee behoort Lidl tot de voorhoede van de 260 bedrijven, instellingen en overheden die het Charter hebben ondertekend. Daadkracht werkt, want deze bedrijven scoren driemaal beter dan gemiddeld bij het realiseren van m/v diversiteit aan de top. Zo draagt Lidl actief bij aan meer vrouwen naar de top!”.

Diverse partijen
Het Charter is 10 jaar geleden tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen VNO-NCW, de FNV, de SER en vertegenwoordigers van bedrijven, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Economische Zaken.

 

 

Bron: Levensmiddelenkrant