MenuLevensmiddelenkrant
Advertorial

Het Diabetes Fonds wil hele oplossingen

Minimaal 30% minder suiker in producten, een groter aanbod van gezonde producten en meer ruimte in de schappen voor suikerarm én suikervrij. Dat zijn de 3 actiepunten waarmee het Diabetes Fonds de industrie en levensmiddelenbranche oproept hun verantwoordelijkheid te nemen.

Nederlanders krijgen gemiddeld 1,5 tot 2 keer te veel suiker binnen. Het gevolg: 50% van de volwassenen in ons land heeft overgewicht. Overgewicht vormt een risico op het ontstaan van diabetes type 2. Meer dan één miljoen Nederlanders heeft op dit moment diabetes type 2 en dit aantal groeit met 1.100 mensen per week. Alarmerend, temeer omdat de levensmiddelenbranche de sleutel in handen heeft om deze negatieve ontwikkeling tegen te gaan!

Het Diabetes Fonds maakt zich grote zorgen: uw oplossing blijft namelijk uit. Onderzoek van het RIVM en de NVWA toont aan dat de hoeveelheid suiker in producten de afgelopen jaren niet minder is geworden. Een kwalijke zaak, want daarmee stagneert de voortgang van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Wij roepen alle producenten en supermarkten van Nederland op zich te committeren aan ons 3-puntenplan:

  1. Stop vanaf nu minimaal 30% minder suiker in producten
  2. Realiseer een groter aanbod van gezonde producten
  3. Maak meer ruimte in de schappen voor suikerarm én suikervrij

Consumenten willen namelijk gezonder eten, maar weten niet hoe. Misleidende verpakkingen en verwarrende etiketten maken de gezonde keuze complex en omslachtig in plaats van eenvoudig en vanzelfsprekend. Verleidingen zijn overal, producten bevatten onnodig veel suiker en het gezonde aanbod is te beperkt. Voor ons is de maat vol. Daarom roepen wij u op: Pak nú uw verantwoordelijkheid.

Maar liefst 85% van de consumenten verwacht dat industrie en levensmiddelenbranche onze ambities overnemen. Het is wat ons betreft vanzelfsprekend en verstandig ondernemerschap om in te spelen op zowel de behoeften als de gezondheid van de consument.

Onze oproep gaat vergezeld met een uitgestoken hand. Want naast marktgegevens, rekenmodellen en consumentenonderzoek is er nóg een factor die het succes van merken en bedrijven bepaalt, namelijk het maatschappelijk sentiment. Het Diabetes Fonds wil en kan bedrijven helpen om een commercieel verantwoord en maatschappelijk relevant voedselaanbod voor de toekomst te ontwikkelen.

Wij dagen u uit om stappen te zetten en werk te maken van productinnovatie. Versterk uw marktpositie met een assortiment met minder suiker, zodat de consument de gezonde keuze kan maken en we met elkaar de groei van diabetes type 2 kunnen stoppen.

Wij zien uit naar de dialoog en samenwerking, maar vooral ook naar daden!

Hanneke Dessing
Algemeen directeur Diabetes Fonds

Kijk voor meer informatie op www.halve-maatregelen.nl